Digitalnim znanjem do konkurentnosti Digitalnim znanjem do konkurentnosti Digitalnim znanjem do konkurentnostiMoj račun Prijavi svoj OPG
Digitalnim znanjem do konkurentnosti

Od polja do stola

OPG-ovi Hrvatske

Ako ste vlasnik OPG-a jednostavno izradite vlastitu web stranicu, a ako ste korisnik njihovih proizvoda pronađite ono što želite putem tražilice.

Digitalnim znanjem do konkurentnosti

O projektu

„Digitalnim znanjem do konkurentnosti“ projekt je sufinanciran sredstvima europske unije iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Projekt je nastao kao nužna potreba digitalizacije i promocije OPGova na način da se podiže vidljivost i svjesnost ruralnog kraja kroz promociju i prodaju ekološko prihvatljivih domaćih proizvoda.

Što su OPG-ovi?

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede odabere organizacijski oblik OPG-a, a ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit sukladno posebnim propisima, mora se upisati u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o OPG-u).

Digitalnim znanjem do konkurentnosti

Razvijamo ih zajedno!

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

Način funkcioniranja ove platforme je vlastito dodavanje podataka od strane OPG-ova s obzirom da se radi o osobnim podatcima. U Hrvatskoj je registrirano 154.679 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Rijetki među njima imaju vlastitu internetsku stranicu putem koje na osobniji način mogu predstaviti svoj rad.

Digitalnim znanjem do konkurentnosti

Međimurska županija

4.367

Varaždinska županija

7.503

Koprivničko-križevačka županija

9.385

Krapinsko-zagorska županija

7.890

Zagrebačka županija

13.455

Grad Zagreb

5.182

Bjelovarsko-bilogorska županija

10.581

Virovitičko-podravska županija

6.103

Osječko-baranjska županija

11.360

Vukovarsko-srijemska županija

6.673

Brodsko-posavska županija

6.440

Požeško-slavnoska županija

4.686

Sisačko-moslavačka županija

8.405

Karlovačka županija

5.944

Primorsko-goranska županija

3.532

Istarska županija

5.766

Ličko-senjska županija

4.398

Zadarska županija

7.662

Šibensko-kninska županija

4.880

Splitsko-dalmatinska županija

12.610

Dubrovačko-neretvanska županija

4.880

OPG u brojkama

Broj OPG-ova po županijama

Prikaži sve OPG-ove
21

Županija u Hrvatskoj

154679

OPG-ova u Hrvatskoj

365

Radnih dana

100%

Domaćih proizvoda

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Digitalnim znanjem do konkurentnosti Digitalnim znanjem do konkurentnosti Digitalnim znanjem do konkurentnosti

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
Udio u sufinancirom dijelu: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivedni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja